Data: 1998 - 2000

Biennale di scultura, Carrara

Contemplatum